Om Newcomers

Newcomers är ett nätverk inom RFSL för asylsökande och nyanlända hbtq-personer. De 16 Newcomers-organisationerna runtom i landet erbjuder aktiviteter för sina medlemmar med ett gemensamt mål: att stärka olika röster och identiteter genom att skapa mötesplatser, dela erfarenheter och träffa nya vänner. Intäkterna ifrån Lubba med Lebb går oavkortat till RFSL Newcomers Stockholm.